<blockquote id="phzjh"></blockquote>
  <big id="phzjh"></big> <label id="phzjh"><sup id="phzjh"><track id="phzjh"></track></sup></label>

  <noframes id="phzjh"></noframes>

  <td id="phzjh"><delect id="phzjh"></delect></td>

  <blockquote id="phzjh"></blockquote>

    <blockquote id="phzjh"><sup id="phzjh"></sup></blockquote>
    當前位置:首頁 >> 繼續教育 >> 繼續教育課時查詢
                  
    序號 注師編號 注師姓名 性別 事務所編號 事務所名稱 2017 2018 總課時
    課時 職業道德課時 課時 職業道德課時
    1 100000082222 王民榮 31000006 立信會計師事務所(特殊普通合伙) 50 0 4 4 54
    2 100000100114 楊俊 11000243 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 106.5 4 32 0 138.5
    3 100000232604 陳鵬 11010130 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 40 0 40 0 80
    4 100000281702 黎振聰 31000245 上海中瑞誠會計師事務所 44 4 4 4 48
    5 100000290588 盧杰 31000166 上海涇華會計師事務所有限公司 0 0 0 0 0
    6 100000510837 張云龍 31000006 立信會計師事務所(特殊普通合伙) 0 0 0 0 0
    7 100000552423 田紀軍 31000248 上海群信會計師事務所有限公司 40 4 40.4 0 80.4
    8 100000620019 唐玉芳 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 92 8 24 0 116
    9 100000620020 田甲重 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 44 4 0 0 44
    10 100000620022 吳福林 31000107 上海立信佳誠東審會計師事務所有限公司 40 0 45.2 4 85.2
    11 100000620024 胡佳畯 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 68 4 40 0 108
    12 100000620025 邢建良 12010011 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 88 4 0 0 88
    13 100000620026 胡秀金 31000006 立信會計師事務所(特殊普通合伙) 36 0 4 4 40
    14 100000620027 閻瑞峰 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 64 4 46 4 110
    15 100000620029 付翔 31000107 上海立信佳誠東審會計師事務所有限公司 44 4 8 0 52
    16 100000620031 陳健 31000031 上海萬隆會計師事務所有限公司 56 4 0 0 56
    17 100000620032 馬虹 31000210 上海明宇會計師事務所有限公司 40 0 44.6 4 84.6
    18 100000620033 汪解平 31000115 上海中財信會計師事務所有限公司 40 0 4 4 44
    19 100000620034 曹琳 31000115 上海中財信會計師事務所有限公司 60 4 40 0 100
    20 100000620036 陳崗 11000167 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 40 0 16 0 56
    21 100000620037 顧一華 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 48 4 32 0 80
    22 100000620039 謝潔 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 64 4 48 0 112
    23 100000620040 胡克玉 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 52 0 44 0 96
    24 100000620042 魏云鶴 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 64 4 44.3 0 108.3
    25 100000620043 張琪 11000167 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 52 4 48 0 100
    26 100000620045 陳文彥 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 44 4 41 0 85
    27 100000620050 喬光亭 31000171 上海東信會計師事務所 40 0 32 0 72
    28 100000620053 張九良 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 0 0 0 0 0
    29 100000620066 楊川威 31000112 上海瑞德會計師事務所有限公司 40 0 0 0 40
    30 100000621696 黃珍琴 31000084 上海東華會計師事務所有限公司 48 4 40.3 0 88.3
    时时彩混选看胆

    <blockquote id="phzjh"></blockquote>
    <big id="phzjh"></big> <label id="phzjh"><sup id="phzjh"><track id="phzjh"></track></sup></label>

    <noframes id="phzjh"></noframes>

    <td id="phzjh"><delect id="phzjh"></delect></td>

    <blockquote id="phzjh"></blockquote>

      <blockquote id="phzjh"><sup id="phzjh"></sup></blockquote>

      <blockquote id="phzjh"></blockquote>
      <big id="phzjh"></big> <label id="phzjh"><sup id="phzjh"><track id="phzjh"></track></sup></label>

      <noframes id="phzjh"></noframes>

      <td id="phzjh"><delect id="phzjh"></delect></td>

      <blockquote id="phzjh"></blockquote>

        <blockquote id="phzjh"><sup id="phzjh"></sup></blockquote>